verkeerde pet meegenomen

Ik heb op de historische avond gisteren een verkeerde pet meegenomen. Mijnxcuus. Het is een grijze pet, er staat geen merk in. Als u zo’n pet mist, neem dan even contact op, dan kom ik hem brengen
Hugo Besemer
hugo@besemer.org / 06 51718153

Notulen Dorpsraad Randwijk 7 november 2017

Aanwezig
Sanny Martijn-Vermeulen, Marion van de Kamp, Johan van Maanen , Hugo Besemer, Tinus Westerhof. Verhinderd zijn Jo Louvenberg, Marja van Galen en Myriam Hendriks. Lees verder →

Dansen voor peuters en kleuters

Vanaf 3 november vindt er elke vrijdagmiddag van 15.45 tot 16.30 uur dansen voor peuters en kleuters plaats in het Randwijks Hof. Deze lessen worden gegeven door de veertienjarige Joëlle Floor. Zij zit al vanaf haar zesde jaar op ballet en heeft een jaar stage gelopen bij het peuter/kleuterdansen in Zetten. Toen deze groep stopte, heeft ze besloten zelf danslessen voor peuters en kleuters op te zetten in Randwijk. In verband met haar leeftijd houdt Mirjam Floor toezicht. Nieuwsgierig geworden? De eerste twee lessen zijn gratis! Voor meer informatie bel je naar 06 – 101 852 17 of mail joellefloor@gmail.com.

 

Workshop handverzorging

Op 14 november vanaf 20.00 uur (inloop 19.30 uur) vindt er in het Randwijks Hof  een leerzame handverzorgingsworkshop plaats. Onder begeleiding van Carolien van Meerten gaan de deelnemers stap voor stap de handen verzorgen en verwennen, alles met natuurlijke producten. Ondertussen genieten de deelnemers van gezonde hapjes en krijgen zij tips over gezonde voeding en levensstijl. Aan het einde van de avond krijgen zij een cadeauset mee naar huis, waarmee zij thuis aan de slag kunnen. De workshop kost €12,50 en er kunnen maximaal acht deelnemers meedoen. Aanmelden kan via 06 -57354193 of voeljegoedmetaloe@live.nl.

Tweedehandskledingbeurs

Marjo en Naomie runnen Salon het Winkeltje in Randwijk. Naast hun schoonheidssalon hebben zij ook een winkeltje met tweedehands dameskleding. Met hun winkeltje staan zij op vrijdagavond 10 november van 19.00 tot 22.00 uur en zaterdagochtend 11 november van 9.30 tot 12.00 uur in het Randwijks Hof. Iedereen is welkom om gezellig een kijkje te komen nemen!

Bewaren

Bewaren

Notulen dorpsraad Randwijk 2 oktober 2017

Aanwezig: Tinus Westerhof, Sanny Martijn, Marja van Galen, Johan van Maanen, Hugo Besemer en Hugo Jongejan (not).
Afwezig m. k. : Myriam Hendriks, Marion van de Kamp en Jo Louvenberg.

Tinus opent de vergadering met het voorlezen van een gedichtje van Toon Hermans.
Er is geen commentaar op de notulen van 4 sept. j.l.

MEDEDELINGEN:
a. Op de vergadering in november zal een voorstel van aanpak wat betreft de ronde tafelgesprekken ter tafel komen (Marion);
b. Parkeerproblemen Bernhardstraat/Frisostraat: Johan lukt het niet om met Diana van Harn in contact te komen. Hij zal het nog eens proberen en
komt hier in november op terug (Johan);
c. “Wat beters” loopt goed in Heteren. Aangezien de materie vrij ingewikkeld is wordt besloten om de contacten hiermee voorlopig aan de werkgroep van het MFA over te laten;
d. Statushouders: Er worden wel initiatieven vanuit de gemeente ontplooid wat betreft de communicatieverbetering met statushouders. Wat wij als
dorpsraad zouden kunnen doen is ze bv. als gast uitnodigen voor “eten wat de pot schaft” (Marion?);
e. Voetbal-rumoer: De omwonenden van het speelveldje willen geen bomen maar speeltoestellen. Het voorstel is om samen met de gemeente (Martijn
Stip) en omwonenden hierover bij elkaar te komen. Johan zal dit in eerste instantie met Martijn overleggen;
f. Overleg met stagiar waterschap Rivierenland: Hugo Besemer pakt dit op;
g. De berm van de achterstraat en andere straten is opgeknapt. Afgewacht wordt of dit in de toekomst goed wordt bijgehouden (Tinus).
h. Sanny is bezig met een sociale kaart van Randwijk voor ouderen; het concept komt op de eerstvolgende vergadering aan de orde. De invulling zal ook uit verschillende hoeken gegenereerd moeten worden. De dorps-raad staat achter het initiatief.
Lees verder →

Alzheimer Nederland zoekt collectanten


Stichting Alzheimer Nederland zoekt een uitbreiding van haar leuke collecteteam in Randwijk. Dus eigenlijk zijn ze op zoek naar u! Wilt u het team versterken en ook één of meer straten collecteren in de week van 6 tot 11 november 2017? Neem dan contact op met Elly Kuijper (06-20270596 of peter.elly.kuyper@planet.nl). Alleen met uw hulp kan de collecte een succes worden!Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

THE ISLAND Herdenkingsweekend

PROGRAMMA 2017

VRIJDAG 13 OKTOBER
10.00-11.30uur schoolbezoek op kampement
13.00-15.00uur herdenking bij 101ste Airborne monument te Heteren
Locatie: Drielse rijndijk 1 te Heteren
15.00-17.00uur evenemententerrein open met army camp, re-enactors, oude voertuigen, WO2 displays, wapen demo’s en expositie
2000-2200uur lezing “de Betuwe tijdens 44-45”, in dorpshuis Randwijks Hof

ZATERDAG 14 OKTOBER
10.00-12.00uur fotoshoots in gemeente Neder Betuwe
centrum Kesteren 10.00uur centrum Opheusden 11.00uur
centrum Ochten 10.00uur centrum Dodewaard 11.00uur
13.00-17.00uur evenemententerrein open met army camp, re-enactors, oude voertuigen, WO2 displays, wapen demo’s en expositie
20.00-24.00uur feestavond in thema jaren 40 in dorpshuis Randwijks Hof

ZONDAG 15 OKTOBER
12.00-16.00uur evenemententerrein open met army camp, re-enactors, oude voertuigen, WO2 displays, wapen demo’s en expositie

locatie: in en naast Dorpshuis Randwijks Hof aan de Bredeweg 8a te Randwijk Email: info@boic.nl

Agenda vergadering dorpsraad Randwijk op 2 oktober 2017 om 20.00 uur in Randwijks Hof

1. Opening;
2. Notulen;
3. Mededelingen o.a.:
a. N.a.v. ronde tafel gesprekken infoborden (Marion);
b. N.a.v. gesprek Diana v. Harn contact gemeente over parkeerpboblemen Bernhardstraat-Frisostraat(Johan);
c. Invulling “Wat Beters” .Vrijwilliger voor zonnepanelen (Jo);
d. Invulling statushouders (Marja);
e. Verder contact dorpsraad Heteren (na half sept. Hugo j);
f. Voetbal-rumoer op speelveldje gem. Martijn Stip (Marion/Johan);
4. Ingekomen/uitgegane post. (Marion: speeltuin Randwijk)
5. Bestuursperikelen;
6. Projectvoorstel subsidie (Marja, Jo, Marion, Tinus);
7. Vergadering/verslaggeving: kan dit anders?
8. Vervolg discussie “Hoe om te gaan met copij” (Tinus);
8. Rondvraag;
9. Sluiting.