Opening De Haar

Houd je van een feestje? Dan ben je van harte welkom als vrijwilliger voor de feestelijke opening van het nieuwe Dorpshuis De Haar.

Op een drukbezochte informatie-avond in Randwijks Hof werden alvast plannen gemaakt voor die opening. Big Band Overbetuwe, lekker eten, alle oud-bewoners uitnodigen van woonoord De Haar en uit de rest van Randwijk, een draaimolen, disco, vuurwerk, een bakwedstrijd, het terrein van De Haar opsieren met bijzondere bomen (boomkwekers vragen), een lint doorknippen net als in 1976 – er werd al heel wat genoemd.

De vier belangrijkste gebruikers van De Haar lieten weten wat ze van plan zijn in de nieuwbouw en Ad van de historische vereniging Midden-Betuwe vertelde iets over zijn speurtocht naar waarom De Haar eigenlijk De Haar heet.
Voor alle organisaties en verenigingen in Randwijk kan plek zijn in de nieuwbouw. En alle organisaties die er gebruik van willen gaan maken hebben nog vrijwilligers nodig. Voor achter de bar bijvoorbeeld, voor schoonmaken en klussen.
Wie mee wil denken over het grote openingsfeest van De Haar, jong, oud of daar tussenin, is nu al van harte welkom.
Neem snel contact op met Peter IJkhout via 0488-491782 of 06-13266949.

Hoe wil je het in Randwijk?

Veranderingen in Randwijk?

De gemeente Overbetuwe wil graag van alle bewoners weten wat ze belangrijk vinden om te behouden en wat ze graag zouden willen zien veranderen in hun dorp. Je kunt daarvoor plannen en voorstellen indienen via de site www.FlexibelBestemmenRandwijk.nl tot en met 16 februari 2020. Alle plannen worden geformuleerd als stellingen over de ruimtelijke omgeving van het dorp.
Na 16 februari worden de stellingen en berichten verzameld en door een gemeentelijke werkgroep tot een geheel gemaakt. Vanaf maandag 9 maart kun je reageren op de stellingen. Ook dit kan via FlexibelBestemmenRandwijk.nl. Hiervoor hoef je niet eerder een stelling geplaatst te hebben. Iedereen kan meedoen.
Je moet wel eerst inloggen via de site van de gemeente, waar je automatisch heen gelinkt wordt.

Als meer dan 80% het met een stelling eens is wordt deze in het bestemmingsplan voorgesteld aan de gemeenteraad. Laat weten of jij het eens of oneens bent met de voorstellen en bepaal zo mee hoe het verder moet gaan in Randwijk.

Kijk voor meer informatie op www.flexibelbestemmenrandwijk.nl. Vragen of ideeën? Stuur een e-mail naar flexibelbestemmen@overbetuwe.nl of neem telefonisch contact op via 06 30780187.

Voortgang bouw De Haar

Zo gaat De Haar eruit zien als het klaar is. Beeld: E.V.A. Architecten

Ondertussen zijn de aannemers die bouwen aan multifunctionele accommodatie De Haar weer verder gevorderd. Het dak is zover gereed dat de dakgoot en het dak zelf erop gelegd kunnen worden. De schilder is beneden in de kelder bezig de kozijnen te schuren en te schilderen, en de plafonds zitten er grotendeels in. De lift staat in hoofdgroepen klaar om gezet te worden en een hoop wandcontactdozen zijn al geplaatst. Buiten is de trap/sta-tribune geplaatst en is men aan het egaliseren om het terras te maken. Al met al gaat het heel voortvarend, die bouw.

Opening Nederrijnpad

Klompenpad XL langs Randwijk

Nederrijnpad: Klompenpad XL loopt langs Randwijk

De feestelijke opening van het Nederrijnpad, een nieuw Klompenpad, is gepland Op vrijdag 13 maart 2020 wordt een nieuwe wandelroute, een Klompenpad, geopend. Het pad zal ‘Nederrijnpad’ heten en loopt langs Randwijk. Feestelijke opening vanaf ca. 10.00 uur bij Manege de Fruithof, Dorpsstraat 5 in Heteren. Het programma staat nog niet helemaal vast, maar behalve toespraken zal er ook theater zijn, en uiteraard is er de gelegenheid om (een stuk van) het pad te wandelen. Vanaf dat moment ligt Randwijk aan het eerste Klompenpad XL van Nederland!

Dorpsprofielen: cijfers en meningen

Voor wie nieuwsgierig is hoeveel mensen er in Randwijk – of een ander dorp in de gemeente – wonen, en in welke leeftijdsklassen, hoe ze werken, wonen en zich verplaatsen: ga dan naar www.overbetuwe.nl/dorpsprofielen. Er zijn hier ook meningen van bewoners over het dorp te vinden.

Overgenomen uit Dorpsprofiel Randwijk, gem. Overbetuwe – bijgewerkt 10 januari 2020

 

Vrijwilligers gezocht

Nu onze multifunctionele accommodatie vorm krijgt, wordt het tijd om met vrijwilligers aan de slag te gaan om het gebouw in te richten en helemaal van óns te maken als dorpelingen die actief zijn in diverse verenigingen en activiteiten. We zoeken nieuwe vrijwilligers voor een aantal activiteiten:

·       Voor het dorpshuis zoeken we een bestuurslid. Met het vertrek van Jo Louvenberg ontstaat hier een vacature. We zoeken iemand met bestuurlijke ervaring, die samen met de anderen richting geeft aan de activiteiten voor het dorp. Vanuit Randwijks Hof neemt een bestuurslid tevens zitting in het bestuur van De Haar. Ook deze plaats komt vacant.

·       Vrijwilligers van Randwijks Hof zoeken een nieuwe Oliebollenbakker voor het bakken van oliebollen aan het eind van het jaar. Heb je zin om deze traditie voort te zetten, meld je dan bij Karin Wiggelman: karin-wim@hetnet.nl.

·       Zodra we de nieuwbouw betrekken stoppen de horeca-activiteiten van EMM, De Treffers en het dorpshuis en gaan deze over naar een centrale horecavoorziening van De Haar. We streven ernaar om dagelijks open te zijn, zodat iedere dorpeling langs kan komen voor een ontmoeting, een praatje en een drankje. Vind je het leuk om als barkeeper ons horeca team te versterken, meld je dan aan bij Gerrit van der Meijde (g.meijde57@gmail.com).

·       Na jaren van grote betrokkenheid en enorme inzet bij vele activiteiten in het dorpshuis, gaat Karin Wiggelman het rustiger aandoen in haar vrijwilligersactiviteiten. Zij laat op vele terreinen een gat achter, waarvan we hopen dat het in de komende maanden kan worden opgevuld door nieuwe vrijwilligers. Zo zoeken we vervanging voor haar in de bemensing van de bakkerij op zaterdag, de horeca bij eten wat de pot schaft, de organisatie van de kinderfilmmiddag, schoonmaak-werkzaamheden, boekingen voor de zalen en nog veel meer. Heb je interesse, meld je dan bij Karin (karin-wim@hetnet.nl of bij jo@louvenberg.com).  

Pubquiz in Randwijks Hof

Op 29 februari 2020 is er weer een Pubquiz in Randwijks Hof! Een groot succes, met veel gezellige en soms hardop denkende deelnemers. Om 19.30 uur gaat de grote zaal van Randwijks Hof open en om 20.00 uur wordt er gestart. Deelname is gratis. Dus vorm een team van minimaal 4 mensen en meld je aan bij Peter IJkhout via 0488-491782 of 06-13266949.

Schrijf je in met een team van minimaal 4 mensen voor de Pubquiz!

Informatie-avond De Haar

Maandag 17 februari, 20.00 uur, Randwijks Hof
Alles over De Haar, Randwijks nieuwe multiculturele accommodatie

Er wordt stevig doorgewerkt aan het nieuwe gebouw schuin achter Randwijks Hof: De Haar. Het wordt de nieuwe multifunctionele accommodatie van heel Randwijk.
Op maandag 17 februari is iedereen van harte welkom in Randwijks Hof voor een informatie-avond over de nieuwbouw.
De historische kring houdt een presentatie over de herkomst van de naam De Haar. Het bestuur van De Haar informeert u over de stand van zaken en geeft alvast een kijkje in de toekomst van dat prachtige nieuwe gebouw.
Bovendien worden alle Randwijkers uitgenodigd om samen naa te denken over hoe we De Haar straks kunnen gaan openen.
Misschien wilt u ook wel een activiteit plannen in het nieuwe gebouw!
U kunt ook meedenken over het interieur van De Haar.
Kom erbij om alles te weten te komen over De Haar en mee te denken over hoe het verder zou moeten als de nieuwbouw klaar is.

Bakkerij Randwijks Hof maakt doorstart

Extra vrijwilligers gezocht voor Bakkerij Randwijks Hof

Nu Karin heeft aangegeven met haar vrijwillige activiteiten in dorpshuis Randwijks Hof te stoppen, hebben een aantal vrijwilligers zich gemeld om de bestellingen, de verkoop en het snijden van het brood etc. op zich te nemen.
Deze vrijwilligers willen wel graag nog wat versterking zodat ze niet om de twee weken aanwezig hoeven te zijn.
Dus heeft u eens in de maand een zaterdagochtend tijd om van 8.00 uur tot 11.30 uur te komen helpen? Geef dit dan nog even door in de bakkerij.
De bakkerij is geopend van 9.00 uur tot 11.00 uur elke zaterdag in Randwijks Hof.
Ook worden er scharrel- en vrije uitloopeieren verkocht.
Alles kan via de website besteld worden: www.randwijker.nl//brood-bestellen.
De bestellingen moeten vrijdags ervoor voor 14.00 uur binnen zijn!

Dorpsraad uit de lucht

Tijdelijk geen Dorpsraad Randwijk

Helaas zijn er na diverse oproepen voor nieuwe bestuursleden voor de dorpsraad Randwijk geen nieuwe aanmeldingen geweest voor deze functies. Na het vertrek van een 3-tal leden in 2018 en een 2-tal leden begin dit jaar, hebben ook gisteren twee leden aangegeven hun functie te willen neerleggen, waaronder de voorzitter. Tevens hebben we te maken met gezondheidsproblemen bij twee huidige leden. Dit betekent dat de Dorpsraad niet meer actief kan zijn. De dorpsraad staat op losse schroeven en in de openbare vergadering van 4 november 2019 voor nu gekozen om tijdelijk alle activiteiten stil te leggen. De papieren Randwijker zal tot het einde van het jaar worden blijven uitgegeven.

Nieuwe bestuursleden gevraagd

De komende periode zal er in samenwerking met de gemeente Overbetuwe en de huidige twee dorpsraadleden Mevr. S. Martijn-Vermeulen (penningmeester) en Dhr. H. Besemer (secretaris) gewerkt gaan worden om te kijken of er toch een doorstart gemaakt kan worden. En of de website en lokale nieuwsbrief De Randwijker kan blijven voortbestaan volgend jaar. We willen de handdoek niet in de ring gooien. Tevens zal er gekeken worden naar de wijze van samenwerking tussen de gemeente Overbetuwe en de dorpsraad. Mocht er interesse zijn om het bestuur te ondersteunen, in welke vorm dan ook, dan kan er contact opgenomen worden.

Namens de dorpsraad
Sanny Martijn
sannymartijn@gmail.com

The Island 7-13 oktober Elst

The Island – het Eiland – werd de Overbetuwe genoemd tijdens de tweede wereldoorlog, omdat het het droge gebied was tussen Waal en Rijn.
Elk jaar komen jong en oud uit de Overbetuwe bij elkaar om stil te staan bij die periode. Wat in 1945 de bevrijding had moeten zijn was in de Overbetuwe een drama. Met re-enactment, originele militaire voertuigen en ander materiaal, heel veel verhalen en herinneringen, maar ook nagespeelde gevechten kan iedereen zien hoe het was. Er is gelegenheid om wat te eten en te drinken.

Het evenement ‘The Island’ wordt afwisselend in de Overbetuwse dorpen gehouden. Dit jaar kun je er bij zijn in Elst, op Landgoed Schoonderlogt

Maandag 7 oktober
Educatiedagen basisscholen (op inschrijving)
14.00 uur – 17.00 uur Kamp open

Dinsdag 8 oktober

Educatiedagenbasisscholen (op inschrijving)
14.00 uur – 17.00 uur Kamp open
19.00 uur – 23.00 uur Drumband en Harmonie (openbaar)

Woensdag 9 oktober
14.00 uur – 17.00 uur Kamp open
19.00 uur– 23.00 uur Avondprogramma (openbaar)
20.00 uur – 21.00 uur Toneel
21.30 uur– 22.30 uur Aflevering Crossroads (Band of Brothers)

Donderdag 10 oktober
14.00 uur – 17.00 uur Kamp open
12.00 uur – 18.00 uur Veteranendag (aanmelden verplicht) info@veteranenoverbetuwe.nl

Vrijdag 11 oktober
10.30 uur – 11.30 uur Hampshire herdenking bij monument Driel
13.00 uur – 14.00 uur Herdenking 101e Airborne Divisie bij monument Heteren
14.00 uur – 17.00 uur Kamp open

Zaterdag 12 oktober
9.30 uur Paradropping
9.30 uur – 17.00 uur Open voor publiek
19.00 uur – 00.00 uur Avondprogramma (openbaar)
20.00 uur – 21.00 uur Toneel
21.00 uur – 00.00 uur Muziek, toen en nu

Zondag 13 oktober
9.30 uur Paradropping
9.30 uur – 16.00 uur Kamp open
15.00 uur Ceremoniële afsluiting

Wapendemo’s, Mockbattles, Paradisplays, Panzer, Voertuigen, Museum, Herdenkingstent, Big scale Tanks, Horeca.

Dit evenement vindt plaats op Landgoed Schoonderlogt in Elst.

Wilt u op de hoogte blijven van alles over ons evenement meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief op www.theisland44-45.nl

Koffie met de burgemeester in Randwijk

In haar eerste jaar als burgemeester komt Patricia Hoytink-Roubos in alle dorpen langs om nader kennis te maken en koffie te drinken met inwoners. Als eerste gaat ze op maandag 23 september naar Randwijk. De burgemeester is die middag van 16.00 tot 18.00 uur in Randwijks Hof.

Inwoners en ondernemers uit Randwijk zijn van harte uitgenodigd om aan te schuiven bij de burgemeester. Patricia Hoytink-Roubos: ‘Ik ga graag met u in gesprek over Randwijk, over wat er speelt, over wat u goed en minder goed vindt én over uzelf.’ Aanmelden is niet nodig: u kunt zo binnenlopen, ergens tussen vier en zes.

De komende maanden komt de burgemeester langs in alle dorpen. Zodra de data bekend zijn, worden deze gepubliceerd via de gemeentepagina, via de website en via de social-mediakanalen van de gemeente.

Bewegen voor mensen met dementie

Op dinsdag 16 april wordt in Randwijks Hof een gezellige bijeenkomst gehouden voor mensen met dementie. Doel is om samen gezond te bewegen.
De middag wordt begeleid door Marianne de Pagter. Zij is dansdocente MGDance in Wageningen. Ze heeft al ruim dertig jaar ervaring in het lesgeven van dans aan verschillende doelgroepen.
Dans, muziek en beweging maken de herinnering weer levend en zorgen voor herkenning en plezier. Daardoor kunnen mensen met dementie en hun begeleiders meer contact ervaren. De motoriek verbetert, er is meer energie en dans is een plezierige manier om weer meer in beweging te komen. Dat bevordert de gezondheid op alle vlakken.

WAT: Bewegen voor mensen met dementie
WANNEER: Dinsdag 16 april, 14.00 – 15.30 inloop vanaf 13.30
WAAR: Randwijks Hof, Bredeweg 8a
KOSTEN: vrijwillige eigen bijdrage van 5 euro
HOE OPGEVEN: bel de organisator Annet Fleer, tel. 06-53544019,
of e-mail annetfleer@DemenZie.nl

Dorpsraad op 25 maart, niet op 1 april

Agenda

Randwijks Hof, 20.00

1. Opening

2. Verslag vorige vergadering – 4 februari 2019

3. Zomer in Gelderland

               (Doen we mee met uitzending Omroep Gelderland ?)

4. Bouwplannen

5. Dorpsprofiel (Sandra legt uit wat het is)

6. Overbetuwedoet (Sandra legt uit)

7. Vertegenwoordiging bij Koningsdag en dodenherdenking

8. Afscheid Toon van Asseldonk

9. Wat verder ter tafel komt

TOON VAN ASSELDONK

Randwijkse burgemeester van Overbetuwe neemt afscheid

Na zes jaar burgemeesterschap vertrekt Toon van Asseldonk als burgemeester van gemeente Overbetuwe. Onze burgemeester, want Toon woont al bijna twintig jaar in Randwijk. Alle dorpsmedia van de gemeente mogen hem op een woensdagmiddag voor zijn vertrek het hemd van het lijf vragen over zijn tijd als burgemeester.

‘Zou je dat nou wel doen?’

“Zou je dat nou wel doen?” vroeg zijn partner voorzichtig aan hem, toen Toon zes jaar geleden aankondigde dat hij wilde solliciteren op de functie van burgemeester van Overbetuwe. “Je bent geen politicus, je hebt een hekel aan recepties en evenementen waar je dan beleefdheidshalve heen moet.”

Maar Toon vond de vacature voor burgemeester interessant genoeg om er zijn werkzaamheden in het bedrijfsleven mee vaarwel te zeggen.
“Hij had natuurlijk wel gelijk hoor,” zegt Toon, “maar ik zag veel mooie kanten aan het burgemeesterschap. We woonden al veertien jaar in Randwijk. Ik was al een tijdje op zoek geweest naar manieren om me meer te verbinden met mijn omgeving, ook iets terug te kunnen doen voor de gemeenschap waarin ik leef. Ja, een ander zou dan misschien vrijwilliger worden bij EMM, maar dat past niet zo bij mij. Ik vond het een mooie uitdaging om burgemeester te worden en op die manier van betekenis te zijn in de regio. In dienst van de mensen staan, als ‘civil servant’, dat is altijd mijn ambitie geweest. Toen ik zag dat ook economie in de portefeuille van burgemeester kon zitten was ik helemaal enthousiast.” Toon studeerde af als economisch geograaf, een vak waarbij, zo ongeveer, onderzocht wordt hoe inkomen, ondernemingen en ligging van een gebied zich tot elkaar verhouden.

‘Dat wist niemand meer in de raad’

Hoewel Toon ruime ervaring had in het bedrijfsleven, waar altijd wel wat politiek inzicht aan te pas komt, ontbrak het hem aan pure politieke ervaring. “Dat was misschien juist een voordeel bij mijn benoeming. Een burgemeester moet een beetje boven de partijen staan. De meeste mensen weten niet eens dat ik D66-lid ben. En dat ik ooit een politieke lobby had gevoerd wist in de gemeenteraad ook niemand meer toen ik solliciteerde. Ik had destijds een groep mensen geholpen om het distributiecentrum van het Kruidvat uit te breiden. Daar was aldoor heisa over omdat er voetbalvelden voor moesten worden verplaatst, maar het is er toch gekomen. Kruidvat is nu de grootste werkgever van de regio en mede verantwoordelijk voor de 6% stijging van het aantal banen in Overbetuwe, afgelopen jaar.”

‘Oei, dat was dus de verkeerde beslissing…’

Hij herinnert zich zijn vuurdoop als burgemeester goed. De eerste lastige beslissing die hij moest nemen had te maken met zijn eigen dorp. “Ik was nog maar een week burgemeester toen ik ’s avonds werd gebeld door de officier van justitie. Die wilde overleggen met me over een huisverbod in Randwijk.” Een huisverbod betekent dat iemand tien dagen lang z’n eigen huis niet in mag. Het kan worden opgelegd als er bijvoorbeeld sprake is geweest van huiselijk geweld.
“Ik heb toen gezegd: ‘Nou, nee. Alle betrokkenen zijn enorm geschrokken van wat er gebeurd is, iedereen moet even tot rust komen en dan zal het wel weer gaan daar. Doe maar niet.’ Nog geen uur later hoorde ik een politiesirene in het dorp. Ik schrok me rot en dacht: ‘Dat was dus kennelijk het verkeerde besluit.’ Gelukkig bleek de politie voor een hele andere situatie te komen, maar ik heb wel op dat moment mijn ambtenaren gevraagd om mij een cursus crisismanagement te geven. Zoiets leer je niet in de puppytraining voor burgemeester!”

Andere voorkeur geaccepteerd

Een aantal belangrijke voorkeuren van Toon past eigenlijk helemaal niet goed bij het ambt van burgemeester. Toch leverde dat in de praktijk geen enkel probleem op. “Zodra ik wist dat ik ergens op huisbezoek zou gaan, werd er door een medewerker een berichtje gestuurd, vooraf, dat ik niet van gebak houd. Anders zou het overal voor me klaar staan want de meeste mensen zijn er dol op maar ik vind het echt… niet zo lekker. Voor een biertje of een wijntje geldt dat niet, maar ook dat neem ik niet omdat ik vind dat je tijdens je werk geen alcohol kunt drinken. Dat geldt zelfs voor eetpauzes tijdens lange raadsvergaderingen. Ik wil geen vergadering voorzitten waar iemand in slaap dreigt te vallen omdat hij gedronken heeft.”
Dat hij een Randwijker is heeft er nooit toe geleid dat hij Randwijk voortrok boven de andere dorpen van de gemeente. “Al zou ik wel eerder ja zeggen als ze me bij EMM vroegen om de aftrap te doen voor een bijzondere wedstrijd, dan voor een club die ik niet zo goed ken,” geeft hij toe. “Maar de nieuwbouw van De Haar is niet door mijn toedoen van start gegaan, dat besloot de raad.”

Niks tegen democratie

Hoe moet het nu verder met de gemeente Overbetuwe, nu hij afscheid neemt? Toon vindt zo’n vraag niet zo zinvol, net zo min als de vraag waar hij trots op is. “In gemeentes gaat alles traag. Dingen die goed zijn uitgepakt tijdens mijn burgemeesterschap zijn waarschijnlijk allang ingezet onder mijn voorgangers. Dat geldt omgekeerd ook: als er hier ooit dat ziekenhuis, of een grotere Jumbo-overslag komt weet niemand meer dat ik me daar ooit mee heb bemoeid.”

En dat is nou precies zijn grootste bezwaar tegen ‘politiek werk’. In zijn nieuwjaarstoespraak biechtte Toon nog op dat hij na zes jaar altijd weer wat anders wil doen omdat de veranderingen hem niet snel genoeg gaan. Welke veranderingen gingen dan in Overbetuwe te langzaam naar zijn zin? Hij veert overeind, buigt zich even voorover en zegt dan uit de grond van zijn hart: “Alles! Overal moet over vergaderd worden en alles wordt maar uitgesteld. Ik heb niks tegen democratie, maar ik vind: als je iets besluit, dan ga je het ook doen. Dat gebeurt niet. Waarom is de wijk De Pas nog niet klaar in Elst? Waarom wordt die railterminal bij Reeth steeds uitgesteld? Let wel: we hebben daar geen enkel belang bij als gemeente Overbetuwe, we doen dat voor de BV Nederland, om de Betuwelijn beter beschikbaar te maken. Kijk, mensen die daar tegen zijn, die moeten zich laten horen, dat vind ik een goede zaak. Maar als er besloten is dat het moet, doe het dan ook.”

‘Je vertrekt zelf toch ook’

De doenerigheid waar Toon voorstander van is, past wat beter bij het bedrijfsleven dan bij de politiek, realiseert hij zich. “Stel je voor: toen ik een jaar burgemeester was, kreeg ik opeens een heel nieuw college. Vier nieuwe wethouders die het allemaal anders wilden dan we eerder bespraken. Dan kun je opnieuw beginnen. Dat zal je in een bedrijf niet gebeuren. Ik merk dat ik steeds minder geduld krijg voor trage besluitvorming terwijl het democratische proces wel z’n gang moet gaan. Ik heb al in mei vorig jaar aangekondigd dat ik zou vertrekken, omdat ik wist dat de procedure om een nieuwe burgemeester aan te stellen lang zou duren. Ik heb negen maanden lang gebungeld. Het gevolg was dat zelfs Sinterklaas, die ik verwelkomde, me vroeg waarom ik ging vertrekken. Ik dacht: ‘Jij bent een lekkere, je vertrekt zelf ook over een paar dagen weer.’ Toch sluit hij niet uit dat hij, naast zijn vrijwilligerswerk als voorzitter van Wageningen45 ook weer betaald werk gaat doen. Hij wil er niks over zeggen. Misschien wel als interim burgemeester. Maar dan wel voor een grotere stad, voor een dorp doet hij het niet meer. Als hij er al wat over zou willen zeggen. En dat hoeft niet eens hier in de regio te zijn, gesteld dat hij er wat over zou zeggen. Maar in Randwijk blijft hij wonen. Dat kan hij wel degelijk zeggen.

‘Het is hier veel te mooi voor distributiecentra’

De toekomst van gemeente Overbetuwe schetst Toon aanmerkelijk gedetailleerder dan die van hem persoonlijk. Hij trekt graag even zijn kennis als economisch geograaf tevoorschijn: “We hebben hier een gemeente met een ideale ligging. Het hart van de driehoek Arnhem-Nijmegen-Wageningen. Dat is industrie en topkennis. Op het gebied van voeding, energie en gezondheid lopen we voorop in Nederland. Wij zouden ons hier moeten profileren als centrum voor hoogwaardige technologie. Overal in het land zijn broedplaatsen in grote steden voor dat soort initiatieven, maar als bedrijven daar het beginstadium voorbij zijn, moeten ze er weg. Wij hebben hier de ruimte om ze te faciliteren. Dat zou ook heel wat beter zijn dan het zoveelste distributiecentrum hier.” Is hij dan teruggekomen op zijn enthousiasme van destijds om te lobbyen voor het Kruidvat-distributiecentrum? “In zekere zin. Nee. Bedrijven die hier zitten moet je koesteren, die zorgen voor arbeidsplaatsen. Maar nieuwkomers pak je anders aan. We gaan naar een tijd toe waarin vervoer heel anders geregeld wordt. Geen eigen autobezit meer maar gedeeld vervoer, elektrisch. Pakjes die worden afgeleverd per drone. Dat is geen toekomstmuziek, dat kan nu al. Daarom moeten we die hoogtechnologische bedrijven hierheen halen. Overbetuwe is veel te mooi voor al die distributiecentra.”

Gouden tip voor nieuwe burgemeester

Gaat al die economische groei dan niet ten koste van die schoonheid? We verliezen steeds meer groen in de regio, in de dorpen, ondanks het nieuwe Park Lingezegen. “Kijk, het liefste zou iedereen wonen in een boerderijtje, middenin Amsterdam. Lekker buiten, maar dan wel met alle voorzieningen. Dat gaat niet. Ik durf rustig te zeggen dat Elst aan het verstedelijken is. En dat moet ook. De grondprijs is hier veel te hoog om er niet op te bouwen.” En Randwijk dan? Hier werd onlangs een plan voor een nieuwe woonwijk met 43 huizen afgewezen door het college van B&W, omdat zo’n groot project niet past in het streven van de gemeente Overbetuwe naar ‘inbreiding’: geen nieuwbouw in het buitengebied zolang er nog ruimte is binnen de bebouwde omgeving. “Wie nog echt dorps wil wonen zal dus moeten gaan verhuizen naar Randwijk,” verduidelijkt Toon. Hier is de plek waar hij de meeste dingen vindt waar hij echt blij van wordt. “Het ijsvogeltje dat over mijn vijver vliegt, lekker hardlopen of fietsen langs de dijk, een van mijn schapen die hopelijk straks twee gezonde lammetjes werpt. Dat is prachtig.” En dat is een gouden tip voor zijn opvolgster, de Ruurlose Patricia Hoytink, die binnen een jaar een woning binnen de gemeente moet hebben gevonden, van enige allure. Randwijk dus.

Foto’s: Foto Suzan

Vergadering dorpsraad gaat niet door

De vergadering van 4 maart is afgelast omdat er te veel leden verhinderd waren. De eerstvolgende vergadering is 1 april, 20.00 Randwijks Hof.

Jaarplanning Dorpsraad Randwijk 2019

De dorpsraad zal – tenzij tegenbericht – dit jaar vergaderen op

4 maart

1 april

6 mei

3 juni

2 september

7 oktober

4 november

2 december

Plaats: Randwijks Hof

Tijd: 20.00 – 22.00

Aandachtspunten Dorpsraad Randwijk 4 februari 2019

Aanwezig: Johan van Maanen (vz), Sanny Martijn, Roland Klomp, Björn Pus, Hugo Besemer (verslag)

N.a.v. Verslag

Verkeer en veiligheid

Roland en Johan hebben een gesprek gehad met de verkeersdeskundigen van de gemeente , te weten Stefan Donselaar en Luk van Teefelen. Ze namen de punten van de dorpsraad serieus. Wat betreft parkeren komen ze met een uitgewerkt plan waarbij ook parkeerplaatsen worden gecreëerd. De hekken moeten nog geplaatst worden.

Dorpsontwikkeling

De gemeente wil dit jaar de speelplaatsen in Randwijk en een aantal buurdorpen – Zetten, Indoornik, Driel – onder handen nemen. Björn is bij een rondleiding bij de verschillende speelplaatsen geweest en punten ingebracht.

MFA

Es is begonnen met de bouw.

Randwijker

 • In verband met de actualiteit zullen we de redactie voorstellen om de papieren Randwijker 6 maal per jaar uit te brengen
 • De DR moet in een colofon worden vermeld
 • Drukwerk voor andere activiteiten – zoals oliebollenactie – worden ten laste van de actie gebracht, niet aan de dorpsraad

Wat verder ter tafel kwam

 • Een jaarplanning van vergaderingen van de dorpsraad is gemaakt
 • We willen graag met het sociale kernteam overleggen wat we aan het thema eenzaamheid kunnen doen. We stellen de datum 6 mei voor

Agenda Dorpsraad Randwijk 4 maart 2019

20.00 Randwijks Hof

 1. Opening
 • Verslag vorige vergadering – 4 februari 2019
 • Zomer in Gelderland

(Doen we mee met uitzending Omroep Gelderland ?)

 • Oranjecomité
 • Wat verder ter tafel komt

Jantje Beton Collecte van 25 februari t/m 9 maart 2019

Doe mee, spek de kas en help peutercentrum aan nieuwe speeltoestellen en buitenmateriaal voor op het speelterrein bij de nieuwe accommodatie MFA De Haar.

Van maandag 25 feb t/m 9 mrt 2019, is de Jantje Beton Collecte. Dan gaan ruim 40.000 vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen zodat meer kinderen meer kunnen spelen. Ook wij van peutercentrum Ukkepuk doen mee, omdat 50% van de opbrengst van de opbrengst besteed wordt aan nieuw buitenmateriaal.

Het belang van spelen
Spelen is belangrijk. Kinderen moeten bewegen voor een gezonde ontwikkeling. En tijdens het spelen leren ze allemaal belangrijke dingen zoals vrienden maken en omgaan met tegenslagen. Jammer genoeg wordt buiten spelen steeds minder vanzelfsprekend. 3 op de 10 kinderen speelt niet of slechts een keer per week vrij buiten. Spelen houdt je vrolijk en open tegenover de wereld. Eigenlijk zou iedereen wat meer moeten spelen.

Help peutercentrum Ukkepuk.
De helft van de opbrengsten besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. De andere helft is voor ons peutercentrum. Die opbrengst is heel erg welkom. Komend jaar willen we bij de opening van MFA De Haar een mooi ingericht speelterrein hebben voor onze peuters maar ook voor de kinderen uit het dorp die MFA De Haar gaan bezoeken.

Wat ga je doen?
Geef bij Karin Wiggelman aan wanneer je wilt lopen. Wij voorzien je van alle benodigdheden, zoals collectebussen en handige tips. Jij zorgt voor een goed humeur. Tijdens de collecteweken lopen we samen langs de deuren. Je mag natuurlijk ook skateboardend langs de deuren. Zo wordt het nog een leuke dag ook.

Online collecteren
Kan je niet collecteren maar wil je ons wel helpen? Maak dan vanaf 14 februari een online collectebus aan op www.jantjebeton.digicollect.nl. Met een online collectebus kun je de opbrengst voor peutercentrum Ukkepuk verhogen door geld op te halen bij vrienden en familie door het hele land.

Hoe doe ik mee of waar vind ik meer informatie?
Neem contact op met: Karin Wiggelman, karin-wim@hetnet.nl, 06-44818849. Whattsappen mag natuurlijk ook.
Geef aan welke straat/straten je wilt lopen in Randwijk.

Help ons een handje, want zo helpen we elkaar!

AGENDA DORPSRAAD RANDWIJK 3 DECEMBER 2018

20.00 Randwijks Hof

1 Opening en vaststelling agenda

2. Verslag Dorpsraad 3 december 2018

3. Mededelingen

4. Aandachtspunt: Verkeer en veiligheid

5. Aandachtspunt Dorpsontwikkelingen

6. Sluiting

VERSLAG DORPSRAAD RANDWIJK 3 DECEMBER 2018

Aanwezig: Sanny Martijn, Ronald Klomp, Johan van Maanen (vz) , Hugo Besemer (not.)

N.a.v. verslag vergadering 5 november

De werkzaamheden nemen begin volgend jaar een aanvang. We willen als dorsraad graag een rol spelen om het hele dorp te betrekken bij de Haar wanneer het in gebruik wordt genomen. Op dit moment is geen actie van onze kant vereist.

 • De verkeersdeskundige van de gemeente (Luuk van Teefelen) is gemaild. Nog geen reactie. We blijven vragen om de plannen voor verkeer in Randwijk, zoals ideeen om de Bernardstraat eenrichtingsverkeer te maken, en uitvoering van de plannen om de oversteek bij de kledingcontainer veiliger te maken. –
 • Buurtbemiddeling is in actie gekomen rond de parkeerproblemen.

MFA

De werkzaamheden nemen begin volgend jaar een aanvang. We willen als dorsraad graag een rol spelen om het hele dorp te betrekken bij de Haar wanneer het in gebruik wordt genomen. Op dit moment is geen actie van onze kant vereist.

Randwijker en randwijker.nl

We geven nu een groot deel van ons budget uit aan de gedrukte Randwijker en aan de website. Daarnaast is er ook een Randwijker Facebook groep. De samenhang tussen deze twee media is niet zo duidelijk, en het is goed om ook andere mogelijkheden te bekijken, en de groep mensen die hier aan werken doen dat al vrij lang. We kunnen ons voorstelen dat ze versterking goed kunnen gebruiken. We gaan de mensen die hier bij betrokken zijn bij elkaar brengen om tot een plan voor de langere termijn te komen.

Prinsen prinsessenparade

Sinds het aftreden van Koningin Beatrix organiseert Oranjecomité Randwijk traditiegetrouw op de laatste zaterdag van januari een prinsen en prinsessen parade rond de verjaardag van de prinses. De Prinsen en Prinsessen Parade is een lampionnenoptocht waarbij kinderen verkleed als prins of prinses met een lampion de koninklijke lindes eren. De parade wordt begeleid door een heuse fanfare en spreekstalmeester. Dit alles ter gelegenheid van alle prinsen en prinsessen van ons koningshuis. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om met een lampion de parade bij te wonen. Deelname is gratis. Om de sfeer (voor zover mogelijk) te verhogen nodigt het OCR de inwoners van Randwijk uit een lampionnetje voor het huis te plaatsen en na afloop (rond 19.30 uur) de parade gezellig af te sluiten in de speeltuin. Hierbij de uitnodiging van de Prinsen en Prinsessen Parade op zaterdag 26 januari a.s..  Voor foto’s kunt u terecht op onze website www.oranjecomiterandwijk.nl of de Facebookpagina van Stichting Oranje Comité Randwijk.

Met vriendelijke groet namens Oranje Comité Randwijk, Ulrike Attema 0488-491235

Uitnodiging

Prinsen en Prinsessen Parade.
Ter ere van alle prinsen en prinsessen nodig ik jullie uit voor een feestelijke lampionnen optocht langs de meeste koninklijke lindes in Randwijk. Zonder jou geen feest! Trek je verkleedkleding aan, zorg dat je de mooiste lampion gemaakt hebt en kom samen met je vriendjes en vriendinnetjes op Zaterdag 26 januari om 18.00 uur naar de speeltuin.