Notulen Dorpsraad Randwijk 5 novemer 2018

Aanwezig: Annet van Amerongen, Bart Büchner (handhaving), Bert Beumer, Björn Pus (dr),Dimitri Horsthuis-Tangelder (wethouder), Hugo Besemer (not., dr), Johan van Maanen (vz, dr), Morrison Splithoff (handhaving), Nico Oulos, Ragonda Beumer, Roland Klomp (dr), Ruud van Amerongen,...
Lees verder →

Agenda Dorpsraad Randwijk 3 december 2018

20.00 Randwijks Hof 1 Opening en vaststelling agenda 2. Verslag Dorpsraad 5 november 2018 3. Multifunctionele accomodatie 4. Randwijker 5. Speelproject 2019
Lees verder →

Verslag Dorpsraad Randwijk 1 oktober 2018

Aanwezig: Marion van de Kamp, Sanny Martijn, Ronald Klomp, Johan van Maanen (vz) , Hugo Besemer (not.), Björn Pus N.a.v. verslag 4 september – De dorpsraad zal wethouder Dmitri Horsthuis-Tangelder toch uitnodigen voor de volgende vergadering. Omdat Jo er dan ook is kan het...
Lees verder →

Agenda Dorpsraad Randwijk 5 november 2018 in Randwijks Hof

Aanvang 20.00 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Verslag dorpsraad 1 oktober 4. kenismaking wethouder Dmitri Horsthuis-Tangelder 5. Handhaving (team handhaving schuift aan als de dienst het toelaat) a) hondenhinder b) parkeren Wilem-Alexanderstraat 6. Multifunctionele...
Lees verder →

Agenda dorpsraad Randwijk 1 oktober

20.00 Randwijks Hof 1. Opening 2. Notulen 3 september 3. Mededelingen 4. Hondenhinder 5. Nieuwe leden dorpsraad 6. Wat verder ter tafel komt
Lees verder →

Verslag Dorpsraad Randwijk 4 september 2018

Aanwezig: Ronald Klomp, Johan van Maanen (vz) , Hugo Besemer (not.), Sanny Martijn, Björn Pus, Sandra Mennen (gemeente) Kennismaking met Dimitri Horsthuis-Tangelder De nieuwe wethouder voor dorpszaken wil graag kennismaken met het dorp en wat hier gebeurt. De belangrijkste...
Lees verder →

Agenda Dorpsraad Randwijk 4 september 2018 in Randwijks Hof

1. Opening 2. Verslag 4 juni 3. Kennismaking met Dimitri Horsthuis-Tangelder 4. Afscheid Toon van Asseldonk 5. Website randwijker.nl 6. Verbodsborden 7. Heteren Fair 8. Kamer van Koophandel 9. Wat verder ter tafel komt
Lees verder →

Verslag Dorpsraad Randwijk 4 juni 2018

Aanwezig: Dorpsraadleden Ronald Klomp, Johan van Maanen (vz) , Hugo Besemer (not.), Sanny Martijn, Björn Pus mochten belangstellenden Achmed Majid en Ton Korthouwer verwelkomen De dorpsraad is openbaar, iedereen die iets te berde wil brengen of gewoon belangstelling heeft is...
Lees verder →

AGENDA DORPSRAAD RANDWIJK 4 juni 2018 20.00 RANDWIJKS HOF

1. Opening 2. Penningen – begroting budget 2019 – verantwoording budget 2018 2. Notulen (5 maart) 4 Mededelingen (onder andere Algemene Verordening Gegevensbescherming) 5. Parkeerproblemen Lexkesveer 6. Communicatie en speerpunten – verslag en versterking werkgroepjes...
Lees verder →

Komende Dorpsraad verschoven naar 14 mei

Wegens drukke werkzaamheden van leden is de vergadering van de Dorpsraad een week opgeschoven
Lees verder →