Agenda Dorpsraad Randwijk 7 mei 2018 20.00 Randwijks Hof

1. Opening 2. Notulen 3. Parkeerproblemen 4. Mededelingen 5. Communicatie en speerpunten – verslag en versterking werkgroepjes 6. Zijn er al ideeën voor de aandachtpunten 7. Wat verder ter tafel komt
Lees verder →

Notulen Dorpsraad Randwijk 5 maart 2018

Aanwezig Hugo Jongejan, Marion van de Kamp, Ronald Klomp, Jo Louvenberg, Johan van Maanen (vz), Tinus Westerhof Opening Tinus leest “Eigenwijs” van Tooon Hermans voor.
Lees verder →