Notulen dorpsraad Randwijk 2 oktober 2017

Aanwezig: Tinus Westerhof, Sanny Martijn, Marja van Galen, Johan van Maanen, Hugo Besemer en Hugo Jongejan (not). Afwezig m. k. : Myriam Hendriks, Marion van de Kamp en Jo Louvenberg. Tinus opent de vergadering met het voorlezen van een gedichtje van Toon Hermans. Er is geen...
Lees verder →