Notulen dorpsraad Randwijk 4 september 2017

Aanwezig: Tinus Westerhof (vz)., Johan van Maanen, Marion van de Kamp , Marja van Galen, Hugo Besemer (not.), Myriam Hendriks. Volgende keer doen we weer een gedicht. Notulen vergadering 1 mei 2017 Mededelingen punt f. : aangekondigde bijeenkomst vervalt. Mededelingen a....
Lees verder →