Bierproeverij in Randwijks Hof

In de grote zaal van Randwijks Hof vindt op 6 oktober een bierproeverij plaats. Deze avond zal verzorgt worden door wijnhandel slijterij Van der Poorte uit Zetten.  Er zullen verschillende biertjes van brouwerij Budels geproefd gaan worden. Dit onder het genot van lekkere ambachtelijke producten vanaf de barbecue. Deze amuses/hapjes worden verzorgt door Sethone de cateraars van 19a. Bent u ook zo benieuwd naar de verschillende smaken van Budels, of wilt u gewoon een gezellige  avond, bestel uw kaarten dan snel!! Dit kan bij Randwijks Hof of via karin-wim@hetnet.nl.  Bellen mag ook op 0644818849. De kaarten kosten €20,00 per stuk.

Bij voetbalvereniging E.M.M. zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om eens in de 6 weken bardienst te draaien. Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u op een vrije zaterdag of een andere dag/avond doordeweeks nog tijd over, laat het Niels Mauritz of Michel Stuivenberg even weten. Zij zijn te bereiken op: 06-53346207 Michel michelstuivenberg@gmail.com
06-57319085 Niels nielsmauritz@gmail.com

Herfstworkshop

Op maandag 25 september a.s. vindt er in Randwijks Hof een herfstworkshop plaats.
Cor Vermeer zal deze workshop begeleiden, waarin we een mooie herfstkrans gaan maken.
De kosten voor deze workshop zijn €20,00 per persoon. Dit is inclusief 2 kopjes koffie of thee.

Voor deze workshop kun jij of kunt u zich tot 22 september aanmelden bij Karin Wiggelman.
Dit kan telefonisch of per mail op 06-44818849 karin-wim@hetnet.nl.

We starten om 20.00 uur in de grote zaal van het dorpshuis. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Zelf meenemen: snoeischaar, tangetje en een aardappelschilmesje.

Notulen dorpsraad Randwijk 4 september 2017

Aanwezig: Tinus Westerhof (vz)., Johan van Maanen, Marion van de Kamp , Marja van Galen, Hugo Besemer (not.), Myriam Hendriks.
Volgende keer doen we weer een gedicht.

Notulen vergadering 1 mei 2017
Mededelingen punt f. : aangekondigde bijeenkomst vervalt.

Mededelingen
a. Rondetafelgesprekken. In maart is er een gesprek geweest met een groot aantal verenigingen. In mei is een vervolggesprek geweest over communicatie, omdat veel verenigingen aangaven dat ze daar het meest behoefte aan hebben. De website is aangepast en met name is er een dorpsagenda gekomen waar iedereen die iets organiseert zelf een aankondiging kan doen. We zijn ook nog op zoek naar infoborden voor mensen die niet altijd achter het Internet zitten.
b. Bezoekers uit de DR aan het Repair café zijn onder de indruk van de grote technische vaardigheden en mogelijkheden die daar worden aangeboden, elke eerste vrijdag van de maand van 19.00 tot 21.30 in Randwijks Hof.
c. Naar aanleiding van het contact met mevrouw van Harn hebben we het over parkeerproblemen Bernardstraat – Frisostraat. We zoeken contact met de gemeente wat hier aan gedaan kan worden.
d. Wat Beters. De initiatiefgroep van het MFC zoekt iemand met technische interesse die wil kijken naar de mogelijkheden om zonnepanelen in het ontwerp op te nemen.
e. Statushouders. Marja gaat naar een vergadering vanuit de gemeente over dit onderwerp op 6 september.
f. Ellen, Marja en Johan, bedankt voor de barbecue.
g. Voetbalrumoer. Er zijn lelijke ruzies en klachten over geweest. Martijn Stip van de gemeente heeft contact met ons gezocht en samen hebben we naar een oplossing gezicht. Er worden aanpassingen in de inrichting van de openbare ruimte gemaakt om de overlast te beperken. Martijn zal dit met de omwonenden communiceren.
Lees verder →

Notulen dorpsraad Randwijk van 1 mei 2017, gehouden in Randwijks Hof

Aanwezig:Tinus Westerhof, Sanny Martijn, Hugo Besemer, Jo Jouvenberg,
Marja van Galen, Johan van Maanen en Hugo Jongejan (notulist).
Afwezig met kennisgeving: Myriam Hendriks en Marion van de Kamp.

Hugo J. leest een stukje voor uit een boek van Toon Hermans, waarna Tinus de vergadering opent.
De notulen van 3 april worden redactioneel bekeken waarop geen commentaar wordt geleverd.

MEDEDELINGEN:
a. Kleiwinning Randwijkse waarden: Hiervoor is vergunning aangevraagd voor stukjes grond die echt aan de Rijn in Randwijk liggen. Dit loopt (Johan).
b. Van de voortgang van de ronde tafelgesprekken valt niets te melden.
c. Repair-café: Op 6 juni en 7 juli komen er 2 proefmiddagen in Randwijks Hof, georganiseert door Peter IJkhout. (Tinus).
d. N.a.v. gesprek met Diane v. Harn is Kees Vogels (gemeente) vorige week
in de Pr. Bernhardstraat wezen kijken en zijn de volgende voorstellen gedaan: Oversteken door jeugd op kruising Wilhelminastr-Bernharsdstraat
wordt beter aangegeven. Kledingcontainer wordt verplaatst naar Rand wijks Hof (?). Glascontainer wordt omgedraaid. Bord bibliobus gaat weg.
Johan zal verslag maken van dit vervolg.
e. Hugo J. informeert hoeveel mensen van dorpsraad Heteren komen op de
informele bijeenkomst van 12 juni op de kaasboerderij. Sanny zorgt voor
de drankjes en Marja en Johan voor de hapjes.
f. Marion en Marja organiseren ons uitje wat nu door de vergadering op 13
september wordt vastgesteld.
g. Hoe kunnen we invulling geven aan “Wat Beters”? Dit onderwerp is op
de agenda van een openbare vergadering op 14 juni van het MFA gezet,
waarop gepoogd zal worden een werkgroepje samen te stellen met des-
kundigen die dit onderwerp kunnen oppakken. De dorpsraad wil hier nauw voeling mee houden. (Jo)
Lees verder →

Agenda vergadering dorpsraad Randwijk op 4 september 2017 om 20.00 uur in Randwijks Hof

1. Opening;
2. Notulen;
3. Mededelingen o.a.:

a. Voortgang ronde tafel gesprekken 11 mei (Marion);
b. Repair-café (Tinus);
c. Verslag vervolg gesprek Diana v. Harn (Johan);
d. Invulling “Wat Beters” (Jo);
e. Invulling statushouders (Marja);
f. Terugblik bb bij Johan (Tinus);
g. Verder contact dorpsraad Heteren (na half sept. Hugo j);
h. Voetbal-rumoer op speelveldje (Marion/Johan);
4. Ingekomen/uitgegane post;
5. Bestuursperikelen;
6. Projectvoorstel subsidie (Marja, Jo, Marion, Tinus);
7. Berichtgeving a.s. Randwijker en site;
8. Vergadering/verslaggeving: kan dit anders?
9. Rondvraag;
10. Sluiting.

Op vrijdagavond 16 juni vond er voor de eerste keer een Repair Café plaats in Randwijk.
Met behulp van handige vrijwilligers uit Randwijk en ondersteuning van het Repair Café in Elst werd het een gezellige avond, waar ontmoeting, gezelligheid en natuurlijk reparatie centraal stonden.
Bezoekers konden langs komen met hun kapotte spullen.
Er kwam van alles voorbij deze avond bijv. een warmhoudplaatje, een dvd speler, een
koffiezetapparaat en zelfs een slijptol.
Het merendeel van de gebrachte spullen hebben dankzij de hulp van de vrijwilligers weer een tweede leven gekregen, zodat de bezoekers tevreden naar huis keerden.
Het Repair Café is op elke 1e vrijdag van de maand van 19.00-21.30 uur.
Locatie: Randwijks Hof Bredeweg 8A in Randwijk.

Het Repair Café kan nog handige vrijwilligers gebruiken op het gebied van computers, reparaties aan fietsen en de werkzaamheden met een naaimachine.
voor meer info bel naar: 0488-491757 (Randwijks Hof), 06-50603908 (Peter IJkhout) of Forte Welzijn 085-0406066 www.fortewelzijn.nl

Nieuwe multifunctionele accommodatie onder de loep

Grote betrokkenheid bij Randwijkers over vorm en inhoud

Tijdens een bijeenkomst over de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) waar zowel het Dorpshuis als de EMM zich gaat huisvesten, waren zo’n 50 Randwijkers aanwezig. Er werd onder andere gesproken over de programmering, de aankleding van de kantine, de positionering van het gebouw en het werven van vrijwilligers.

Na een korte inleiding op de avond gingen de aanwezigen uiteen in vier werkgroepen. Zeker de helft van de aanwezigen sloot zich aan bij de groep die zich over de inrichting en uitstraling van de nieuwe MFA bezig ging houden. Belangrijke aspecten waarover werd gesproken waren de gezelligheid van de kantine, goede situering van het pand om (geluids-) overlast te voorkomen, goede akoestiek, ruime kleedkamers en aandacht voor duurzaamheid.

Ook is in een van de werkgroepen gesproken over de communicatie rondom de MFA. Het idee is om Randwijk zowel tijdens als na de bouw van het pand zo goed mogelijk te informeren over de stand van zaken. Er moet bovendien aandacht zijn voor Randwijkers van alle leeftijden, om de nieuwe accommodatie voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk te maken.

Ten slotte is het huidige aanbod onder de loep genomen. Op dit moment is er in het Dorpshuis Randwijks Hof onder andere ruimte voor een peuterspeelzaal, een prikpost en diverse verenigingsactiviteiten. Op het wensenlijstje voor de nieuwe MFA staan onder andere een museumfunctie voor de historische kring, dans-, tai chi- en yogales en ruimte, al dan niet in eigen beheer, voor de jeugd.

Elke maand “eten wat de pot schaft” in Randwijks Hof.

Wilt u uw dorpsgenoten beter leren kennen of heeft u gewoon zin in lekker aanschuiven en niet te hoeven koken?

Elke maand is er een heerlijke maaltijd voor iedereen die interesse heeft in Randwijks Hof aan de Bredeweg 8a.

Het eten wordt rond 18.00 uur opgeschept en kost €6,00.

U kunt zich tot 3 dagen van tevoren opgeven met een e-mail naar famdoezejager@hotmail.com of per telefoon (0488) 491506.

Noteer deze data alvast in uw agenda!! Komt u ook?


–    21 september 2017                                                        18 januari 2018
–    19 oktober 2017                                                             22 februari 2018
–    23 november 2017                                                        22 maart 2018
–    14 december 2017                                                         19 april 2018
–                                                                                              17 mei 2018
–                                                                                              21 juni 2018